Het coronavirus en de fluitlessen

voor de leerlingen:

In verband met het corona-virus het volgende: PerTutti geeft voorlopig geen fysieke fluitlessen meer. Dit in lijn met het besluit van de Nederlandse overheid om scholen te sluiten en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Wel krijgt iedereen zoveel als mogelijk online lessen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn laat ik het weer weten!